Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Houška

Vítáme Vás na našich webových stránkách,

naše advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb v soukromém i veřejném sektoru. Klienty jsou především české a zahraniční obchodní společnosti, orgány státní správy a podnikatelé - fyzické osoby. Na základě dlouholetých zkušeností můžeme našim klientům nabídnout vysoce kvalifikovanou právní pomoc provázenou osobním přístupem, nasazením, úctou k právům a přáním klienta a respektováním zásad profesní etiky. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s externími daňovými poradci, soudními znalci, notáři a právníky specializovanými ve stěžejních oblastech práva.

V případě zájmu o právní pomoc se na nás můžete obrátit v naší kanceláři v centru Prahy nebo můžete využít některý z uvedených kontaktů.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Soudní, rozhodčí a správní řízení
  • Insolvenční právo
  • Vymáhání pohledávek, exekuce
  • Živnostenské právo

 

Podrobné informace o poskytování právních služeb získáte zde. 

Menu

Česky English Deutsch

Kontakty:

Sídlo:

V Jámě 1/699, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
Tel: 261 217 512
E-mail: houska@akhouska.cz

houska_img1.jpg