Lidé

Miroslav Houška, JUDr., Mgr.

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1991), tituly Mgr. a JUDr.

Od roku 1995 působil jako samostatný komerční právník a od roku 1996 působí jako samostatný advokát s vlastní advokátní kanceláři. Specializuje se na obchodní právo, občanské právo a insolvenční právo. V rámci této agendy se věnuje všem otázkám, t.j. analýzám, přípravám kontraktů, zastupování před soudy (včetně obchodního rejstříku), rozhodci a orgány státní správy.

Významné případy právního poradenství:

  • poradenství při vydávání nemovitostí podle restitučních zákonů, včetně nemovitosti v centru Prahy 
  • poradenství ústřednímu orgánu státní správy 
  • poradenství při procesech přeměn (fúze, rozdělení odštěpením) několika známých českých podniků
  • poradenství insolvenčnímu správci v první reorganizaci v České republice a dalších insolvenčních řízeních

Členství v profesních sdruženích:

Česká advokátní komora (1996-dosud)
Jednota českých právníků (1991-2011)
Komora komerčních právníků (1995-1996)

 

Martin Brunovský, Mgr.

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (2011)
Právnická fakulta Eberhard Karls Universität Tübingen, SRN
(studijní program Erasmus, 2007/2008)
Mezinárodní letní škola Seggau, Rakousko (Karl-Franzens-Universität Graz ve spolupráci s Biskupstvím Graz-Seckau a COMECE, 2007)

Jazyky:  anglický, německý, italský (základní znalost)

V advokátní kanceláři působil od roku 2010 jako odborný asistent a od roku 2011 jako advokátní koncipient. Od roku 2016 je samostatným advokátem v trvalé spolupráci s JUDr. Miroslavem Houškou. Věnuje se především insolvenčnímu, občanskému a obchodnímu právu, právu nemovitostí a církevním restitucím.

Významné případy právní pomoci:

  • spolupráce při poskytování právní podpory insolvenčnímu správci v širokém spektru insolvenčních řízení
  • spolupráce při poskytování komplexní právní podpory významné české obchodní společnosti  podnikající v oblasti pronájmu nemovitostí a těžkých stavebních mechanismů
  • spolupráce při poskytování právní pomoci při procesech přeměn několika významných českých obchodních společností

Členství v profesních sdruženích:

Společnost pro církevní právo (od 2006)
Česká advokátní komora (od 2011)

 

Jana Mlíčková, Ing.

Spolupracující daňový poradce

Kontakt: jana.mlickova@gmail.com

 

Menu

Česky English Deutsch

Kontakty:

Sídlo:

V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
Tel: + 420 602 346 270  +420 608 138 992
E-mail: houska@akhouska.cz

houska_img1.jpg